அர்ஜுனா விருது
சாதனையாளர்கள்

சதானந்த் எம். ஷெட்டி - 1972

போலாநாத் கின் - 1973

சுவாகத்துல்லா கட்டவ்கர் - 1978

சாந்தாராம் யாதவ் - 1980

மோனிகா காசினாத் - 1981

மாயா காசினாத் - 1983

ரமா சர்க்கார் - 1986

ஹர்தீப் சிங் - 1990

எஸ். ராஜரத்தினம் - 1994

அசோக் சிந்தே - 1994

எல்.சரவணன், 10ஆம் வகுப்பு
மாநாகராட்சி உயர்நிலைப்பள்ளி
பட்டாளம் - சென்னை - 12

Bookmark and Share